Centrum Paraple
Brand communication.
Paraple využívá předvolební atmosféru k oslovení dárců
Nová kampaň Centra Paraple je inspirována tonalitou politických reklam a využívá aktuální předvolební období, aby oslovila nové dárce. 

Přišli o SVOBODU, SOBĚSTAČNOST i VOLNOST POHYBU, přesto je s vaší podporou mohou získat zpátky – to je hlavní myšlenka nové kampaně Centra Paraple, která má za cíl rozšířit základnu dárců. Centrum, které bylo založeno již v roce 1994 Zdeňkem Svěrákem a Svazem paraplegiků, se věnuje klientům po náhle vzniklém poškození míchy. Propracovaným systémem péče je vrací zpátky do života. Učí je znovu základním schopnostem jako třeba jak se obléci, otevřít si jogurt nebo se vysprchovat. 

Tato péče je velice nákladná, úhrady od zdravotních pojišťoven, státní dotace a platby od samotných klientů ji nepokryjí. Až 50 % svého rozpočtu dofinancovává Paraple z příspěvků a darů. Proto je kampaň zaměřena právě na oslovení nových pravidelných dárců. „Bez nich jednoduše centrum nemůže fungovat," říká ředitel David Lukeš a dodává, „V České republice je 15 000 lidí s poškozením míchy a každým rokem přibývá kolem 300 nových případů a těm je potřeba se plně věnovat. Aby se i jen jediný člověk s poraněním míchy dokázal alespoň částečně vrátit do života, stojí úsilí mnoha odborníků a samozřejmě spoustu peněz."

Kampaň běžela v předvolebním období a jejím cílem bylo na první pohled získat pozornost provokací na velmi obecné politické rovině. „Žijeme v politicky velmi turbulentních časech a otázky svobody, soběstačnosti a volnosti pohybu jsou aktuálními celospolečenskými tématy. Proto nám estetika a specifická heslovitost politických kampaní přišly být na místě," doplňuje kreativní ředitel Jiří Langpaul, "kampaň se navíc opírá o výzkumy, které ukazují, že pro většinu dospělé populace je nejhorší představou být na někom závislý. Ať už fyzicky, mentálně či politicky. Zvolená hesla by tak mohla vést ostatní k asociaci, která by jim pomohla vžít se lépe do situace, v níž si lidé s postižením ocitají." 
Back to Top